Zgodovina

Proti koncu 19. stoletja so se na območju današnje Slovenije začela ustanavljati gasilska društva z načelom »pomoč bljižnjemu v nesreči«, katero spremlja gasilce še danes.

Za leto ustanovitve PGD Kamnica je bilo zapisano leto 1888, njen ustanovitelj pa je bil kamniški župan Ivan Poš.
Pridobljena in nabavljena je bila osnovna oprema, ki je bila shranjena po raznih hišah, saj potrebnih prostorov še takrat ni bilo na razpolago. Gasilci so takrat tudi zelo varčevali, saj so morali preveč obrabljeno obleko celo plačati.

Prvi gasilski dom so začeli graditi leta 1891. Gradili so ga s pomočjo mecena iz Maribora, gasilci takrat niso imeli denarja. Zaradi kasnejših sporov med mecenom in zidarskim mojstrom, so gasilski dom spremenili v stanovanja in ga na dražbi prodali.

 

PRELOMNE LETNICE:

Leta 1890 so imeli 1 brizgalno, 200m cevi, 2 signalna rogova, bakle, 30 čelad in 33 aktivnih gasilcev.

Leta 1900 nabava vprežne brizgalke, vendar so bile težave z konji.

Leto 1913 izgradnja plezalnega stolpa.

Leto 1923 eno pomebnejših letnic, saj je bilo takrat nabavljeno lastno sanitetni vozilo.

Leto 1930 je bila nabavljena državna in žalna zastava. Istega leta so gasilci nadomestili staro veliko »kolno brizgalno« z novo motorno brizgalno.

Leto 1932 sledi posodobitev gasilskega doma z napeljalvo elektrike.

Leta 1935 kupljen prvi gasilski 2,5 tonski tovornjak, ki pa jedoživel nesrečo zaradi neznanja in novitete.

Leta 1951 so pričeli graditi nov gasilski dom, ki je bil dokončan leta 1955.

Leta 1960 od vojske kupijo avto in ga predelajo v orodno gasilsko vozilo.

Leta 1966 so porušili stari gasilski dom in zazidali stolp pri novem gasilskem domu.

Leta 1968 kupi društvo novo motorno brizgalno Rosenbauer 600l, katera še danes služi svojemu namenu.

Leta 1969 so kupili kombi IMV 1600.

Leta 1975 je bila otvoritev nove osnovne šole.

Leta 1979 je društvo kupilo novo kombinirano gasilsko vozilo GVC 1625 (TAM 5500), katero je še danes v uporabi (PGD Poznanovci).

Leta 1982 je nabavljena nova črpalka Honda.

Leta 1984 pričnejo z dograditvijo dveh garaž, kuhinje in sanitarij, Leta 1987 so dobili rabljen GVC 16/40. Predaja je bila ob 100 obletnici PGD Kamnica.

 

Čez vso to obdobje teh 100 let, so bili razni vzponi in padci, dve svetovni vojni, problemi društvu – moralno neprimerni, ogromno požarov, velike povednji – črpanja vode, razna srečanja, tekmovanja in še in še. Iz kronike je razvidno, da so sodelovali pri gašenju požarov tudi do Ptuja.

 

Leta 1997 smo začeli z akcijo za novo vozilo, primerno za naše kamniške terene. Odločili smo se za VW Synchro 2500, ki je 4WD in da bo opremljen za travniške in gozdne površine.

Leta 1998 smo od PGD Radvanje dobili GVC 16/40 (Tam 5500), staro 25 let. Našo cisterno GVC 16/30 smo podarili na Hrvaško.

Leta 2005 smo nabavili GVC 16/25 Iveco s pomočjo sofinanciranja Mestne občine Maribor. Nismo samo nabavljali, tudi izobraževali smo se, pridobivali nove člane, udeleževali gasilskih tekmovanj ter si ogledali kar nekaj prostovoljnih gasilskih društev v Sloveniji in več poklicnih enot. To bomo seveda nadaljevali.

Leta 2008 je bilo praznovanje 120.letnice obstoja društva in nabava novega vozila Ford Ranger 2,5 TDI 4WD, GVGP-1 (namenjeno za gozdno -travniške požare s štirikolesnim pogonom ).

– Podaritev cisterne GVC 16/25 (TAM5500) PGD Poznanovci.

Leta 2011 smo nabavili novi gasilski kombi – GVM-1 VW TRANSPORTER 4-MOTION ( posadka 8+1).

Leta 2013 smo  v mesecu juniju smo praznovali 125 – letnico delovanja PGD Kamnica. 

– Nabava novega dvoosnega gasilskega priklopnika z prenosno motorno brizgalno PMB, namenjenega predvsem za naravne nesreče ( plazovi, poplave), katere so pogoste na našem požarnem terenu

(Izdelava: AC Žunkovič)

Avgust 2013 – Nabava rabljene gasilske avtocisterne TAM 170 AC 16/60  4×4 za prevoze vode.

LETO 2018

  •  Po 130. rednem občnem zboru, ki smo ga imeli v mesecu februarju smo se aktivno začeli pripravlajti na ožje praznovanje 130- letnice delovanja PGD Kamnica. Izdali smo tudi gasilski zbornik društva ter izpeljali slavnostno sejo v mesecu maju.
  •  Nabava novega nadtlačnega izpihovalca dima za požare Rosenbauer Fanergy, dokup manjkajoče gasilske opreme in delovnih oblek.
  • Nabava rabljene  avtocisterne za prevoz vode AC TAM 170 T15 z rezeroarjem za vodo 6000 l.                  AC 24/60.
  • Aktivno smo prevažali pitno vodo po terenu skozi celo leto zaradi sušnega obdobja ter pomanjkanja pitne vode na območjih Bresternice.

 LETO 2019

– Nabava novih gasilskih zaščitnih oblek za operativce ter nove gasilske tehnike, tipiziranih Majic GZS ter tekmovalnih  čevljev za člane in članice društva.

– Nabava nove električne potopna črpalke za vode MAST TP z varnostnim stikalom PRCDK -S

 LETO 2020

–  izdelava celovite hidroizolacije vzhodnega dela gasilskega doma, zaradi vlažnosti terena

–  prehod na novi sistem pomožnega alarmiranja operativcev preko telefonov –  FireApp

– pričetek postopka za urejanje legalizacije gasilskega doma v Kamnici

– nabava nove zaščitne opreme, dopolnitev kompletov vrvne tehnike Petzl ter novih tlačnih posod CTS za izolirne dihalne aparate, nabava nove ročne digitalne radijske postaje Motorola z govorko ter ročnika za peno.