Vodstvo

Prostovoljno gasilsko društvo šteje 83 članov in članic društva vseh starostnih skupin.  Med nami so tudi 3 veterani

Predsednik PGD Kamnica

DEJAN KNUPLEŽ,

Višji gasilec II. st.

Namestnica predsednika

JANJA ROBIČ,

Gasilec II. st.

Poveljnik PGD Kamnica (začasni)

DEJAN BELŠAK,

Višji gasilec II. st.

Namestnik poveljnika

RENE HAJNŽIČ

Gasilski častnik

Upravni odbor PGD Kamnica mandatno obdobje 2023 – 2028

Izvoljen in potrjen na 135. rednem občnem zboru PGD Kamnica

– Dejan Knuplež
– Janja Robič
– Silvo Rutnik
– Rene Hajnžič
– Dejan Belšak
– Manuela Knupež
– Niko Jagodič
– Izak Pučko
– Marjan Hojnik
– Robi Pajtler
– Robert Ferk