Storitve

Ob rezervaciji izposoje ali željeni storitvi je potrebno dati podpisano naročilnico s strani organizacije oz. podjetja, posameznik (fizična oseba) pa prejme potrdilo o plačilu. Za storitve se cene se določajo po veljavnem ceniku GZS, za kar lahko društvo izda tudi račun za plačilo v valuti 8 dni.

OPOZORILO!
Vsak izposojevalec opreme PGD je dolžan opremo vrniti v dogovorjenem času, čisto in brezhibno delujočo. V nasprotnem primeru si PGD pridružuje pravico do zahteve povračila stroška servisa, ki je nastal ob uporabi ali nepravilnem ravnanju z opremo ali tehniko PGD Kamnica.

1. Moštvo

1.1. na delavnik med 6. in 18. uro: na osebo in uro 20,00 20,00 eur
1.2. na delavnik, med 18. in 6. uro: na osebo in uro 25,00 25,00 eur
1.3. ob nedeljah in praznikih na osebo in uro 29,00 29,00 eur
1.4. izvedenske naloge: najnižja cena za vsako začeto uro 23,00 23,00 eur
1.5. svetovalne nal. in strokovna mnenja: najnižja cena za vsako začeto uro 41,00 41,00 eur
1.6. izdelava načrtov s področja požarnega varstva: najnižja cena za vsako začeto uro 41,00 41,00 eur
1.7. preventivni in kontrolni pregledi s področja varstva pred požari: najnižja cena za vsako začeto uro 25,00 25,00 eur

 

OPOMBA: PREHRANA NA INTERVENCIJI – V skladu s 25. členom Zakona o gasilstvu imajo gasilci, če intervencija traja več kot štiri ure, pravico do brezplačne prehrane.

2. Prevoz pitne vode

Prevoz pitne vode 6000l z GVC-3 : 50,00€
Prevoz vode za polnjenje bazena z GVC-3: 80,00€