O nas

Člani prostovoljnega gasilskega društva Kamnica od leta 1888 brezplačno in prostovoljno kjerkoli in kadarkoli je to potrebno, pomagamo ljudem v stiski.

Naše požarno območje obsega 52 km2, kar je drugo največje območje prostovoljnih gasilskih društev v Sloveniji. Teren je močno razgiban, saj tričetrtine požarnega terena leži v hribovitem svetu, imamo veliko oddaljenih gospodarskih poslopij, kmetij in enostanovanjskih hiš.

Smo gasilsko društvo II. kategorije po kategorizaciji društev v Sloveniji in smo razporejeni v 1. sektor Gasilske zveze Maribor skupaj z gasilci PGD Maribor Studenci, PGD Maribor Mesto in PIGD Henkel Slovenija ( indrustrijsko gasilsko društvo). Z operativnimi gasilci in gasilkami ter opremo opravljamo preventivne in operativne naloge zaščite in reševanja ter pomoči v sklopu Javne gasilske službe Mestne občine Maribor.

Osnovni podatki društva:

Ime društva: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica
Naslov: Vrbanska cesta 99, 2351 Kamnica
Telefon: 083 880 784
E-mail: info@pgd-kamnica.si
DŠ: 43167888

Organi društva

Organi PGD Kamnica so:

1. Občni zbor društva (vsi člani in članice društva)
2. Upravni odbor PGD Kamnica (predsednik društva: Dejan Knuplež)
3. Poveljstvo PGD Kamnica (poveljnik društva: Dejan Belšak )
4. Nadzorni odbor PGD Kamnica (predsednik: Aleš Slana)
5. Disciplinska komisija PGD Kamnica (predsednica: Mateja r. Žgur )

Krajevna skupnost Kamnica

Krajevna skupnost Kamnica je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Šober, Medič, Rošpoh, Kamniška graba, Center, Nad elektrarno.

Meje Krajevne skupnosti so: Na zahodu meji na KS Bresternica-Gaj, Na severu vzhodu občina Kungota, Na jugu z MČ Koroška vrata in na reko Drava.
Kraj Kamnica je najstarejša vas na območju mesta Maribor.

Krajevna Skupnost Bresternica – Gaj

Krajevna skupnost Bresternica-Gaj je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Bresternica, Sredma, Jelovec, Srednje, Gaj nad Mariborom, Šober, Zgornji Slemen.

Meje krajevne skupnosti so: krajevna skupnost meji na reko Dravo, na vzhodu na Krajevno skupnost Kamnico, na severu na občino Kungoto in Republiko Avstrijo ter na zahodu na občino Selnico ob Dravi.